Угода користувача

Загальні положення

1.1. Адміністрація сайту all-in.ua, (далі Виконавець та/або Адміністрація) публікує дані Правила про порядок використання сайту

1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) ці Правила є публічним договором приєднання, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична особа (Користувач) або юридична особа (далі Компанія) зобов'язується дотримуватись цих Правил.

1.3. У цих Правилах, якщо зміст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Адміністрація – власник сайту, що здійснює його обслуговування;

 • Сайт - інтернет-сайт all-in.ua, який представляє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових класифікованих оголошень;
 • Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цих Правил та користується послугами Адміністрації. Від імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником / представником такої юридичної особи;
 • Компанія - Користувач, що використовує Сайт у бізнес-цілях, та відповідає хоча б одній із зазначених у даних Правилах ознак. Користувач може вважатися Компанією незалежно від того, чи зареєстрований такий Користувач як суб’єкт підприємницької діяльності у встановленому законодавством порядку, чи здійснює таку діяльність без відповідної реєстрації;
 • Товар - будь-який матеріальний і нематеріальний об'єкт;
 • Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника;
 • Послуги, сервіси, функціонал сайту - будь-які платні та безкоштовні сервіси, що представлені на Сайті (наприклад використання його функціональних можливостей, розміщення даних, інформації т. д.), та будь-яких інших послуг, що надаються Адміністрацією.
 • Обліковий запис/аккаунт - електронний кабінет Користувача в функціональній системі Сайту, що створюється Користувачем, за допомогою якого Користувач може керувати своїми оголошеннями на Сайті. Обліковим записом / аккаунтом може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого облікового запису / аккаунту іншому користувачеві (іншій особі) не допускається;
 • Реєстрація - прийняття Користувачем цих Правил і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.
 • Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
 • Верифікація - перевірка особи Користувача, яка здійснюється шляхом переходу за посиланням розміщеним у листі, надісланому на адресу електронної пошти, яка була введена Користувачем підчас проходження реєстрації; або введення у відповідне поле на сторінці верифікації спеціального коду верифікації, надісланого Адміністрацією в SMS-повідомленні на номер, вказаний Користувачем на сторінці верифікації.
 • Розміщення - це дія Користувача - публікація, або активація одного оголошення. Розміщенням також є зміна існуючого оголошення, якщо така зміна передбачає зміну, і / або додавання товару, зміна істотних характеристик товару, зміна регіону.

1.4. Якщо Користувач не згоден з цими Правилами повністю або частково, Адміністрація просить його залишити цей сайт. Використання послуг Сайту означає, що Користувач ознайомлений з цими Правилами, розуміє і приймає їх умови.

1.5. Починаючи використовувати будь-який функціонал Сайту, пройшовши процедуру реєстрації, Користувач підтверджує свою дієздатність та прийняття даних Правил в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цих Правил, Користувач не має права використовувати Сайт.

1.6. Цим Адміністрація пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати свої сервіси на умовах, викладених в цих Правилах.

1.7. Адміністрація пропонує Користувачеві послуги з використання Сайту для розміщення інформації про товари (послуги) з метою подальшої купівлі або продажу різних товарів та послуг іншими Користувачами.

1.8. Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Адміністрація не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення оголошень.

Розміщення оголошень

2.1. Користувач отримує право розміщувати оголошення на Сайті після проходження процедури верифікації.

2.2. Користувач також має право зареєструватися на Сайті з метою отримання додаткових сервісів, заповнивши формуляр із зазначенням дійсної електронної адреси, до якої має доступ тільки користувач, номера мобільного телефону, а також інших даних, необхідних для реєстрації. Після цього Користувач отримує електронний лист з підтвердженням реєстрації, що містить посилання, перехід за яким необхідний для завершення реєстрації, або SMS повідомлення із паролем для входу до облікового запису (аккаунта).

2.3. Користувач має право створити обліковий запис і увійти на Сайт, використовуючи дані облікового запису в Facebook через підключення Facebook Connect. Користувач, який не зареєстрований на Сайті, для реєстрації за допомогою Facebook, повинен ввести дані свого облікового запису (логін і пароль) Facebook за запитом системи, після чого зможе скористатися сервісами Сайту. Реєструючись на Сайті через через підключення Facebook Connect, Користувач надає Адміністрації додаткові персональні дані. Детальна інформація про персональні дані, які надаються Адміністрації і обробляються Адміністрацією - в порядку, визначеному Політикою конфіденційності .

2.4. Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, номера мобільного телефону та пароля для входу на Сайт. Користувач має право користуватися сервісами Сайту тільки за допомогою власної електронної адреси та/або мобільного телефону і пароля. У разі передачі даних для доступу до облікового запису/аккаунта іншому користувачеві (іншій особі), такий обліковий запис/акаунт може бути заблокований на розсуд Адміністрації.

2.6. Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність пароля і не розкривати/передавати його третім особам.

2.7. Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу на Сайт, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронну адресу, телефон та пароль, які використовуються для входу на Сайт, були розкриті, або можуть бути використані третіми особами.

2.8. Користувач, який розміщує оголошення про продаж товарів або послуг на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до цих Правил та інструкцій, представлених на Сайті та надати точну і повну інформацію про товари або послуги та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати цю послугу відповідно до вимог законодавства країн, в яких вони реалізуються.

2.9. Користувач гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають нормам якості, які встановлені законодавством країн, для яких вони реалізуються і вільні від претензій третіх осіб.

2.10. Користувач гарантує, що запропоновані ним послуги, у разі, якщо їх надання вимагає спеціального дозволу, будуть надані відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.

2.11. Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари і послуги, що розміщені ним на Сайтах та у разі виявлення невірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару або послуги. Якщо виправити невірну інформацію неможливо, анулюйте оголошення та повторно розмістить інформацію про товар або послугу.

2.12. Умови доставки вказуються в оголошені або узгоджуються між покупцем і продавцем окремо. Умови продажу товару та надання послуг, складені Користувачем, не повинні суперечити цим Правилам та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.

2.13. Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Виконавця, у тому числі, але не виключно:

 • Інформацію про інші дошки оголошень, торгові майданчики, інтернет-аукціони та/або інтернет-магазини;
 • Інтернет-ресурсах, що пропонують товари та послуги, заборонені до продажу на Сайті.

2.14. Адміністрація має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації товару або послуги Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Адміністрації. Адміністрація має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Користувач зареєстрував товар або послугу, з порушенням умов цих Правил або чинного законодавства.

2.15. Користувачу заборонено:

2.15.1. Публікувати однакові оголошення з однієї адреси електронної пошти / номера мобільного телефону;

2.15.2. Публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про ту саму пропозицію;

2.15.3. Дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти / номерів мобільних телефонів;

2.15.4. Публікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення;

2.15.5. Публікувати оголошення, в заголовку яких містяться повторювані знаки пунктуації та/або не літерні символи;

2.15.6. Публікувати оголошення, опис і/або заголовок/фотографії яких є непов'язаними, не розбірливими;

2.15.7. Вставляти в оголошенні посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку сайту;

2.15.8. Розміщувати оголошення про товар або послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення застосовного законодавства;

2.15.9. Оголошення повинні відповідати географічній області та місту, обраним у відповідних функціональних налаштуваннях Сайту.

2.15.10. Дозволяється розміщення одного оголошення щодо одного конкретного предмета, об'єкта майна, вакансії, послуги, тощо. Дана вимога не поширюється за умови розміщення групи споріднених товарів (послуг) або похідних від них.

2.15.11. Оголошення можуть проходити вибіркову перевірку (модерацію) представниками Адміністрації, як перед, так і після розміщення.

2.15.12. Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж:

 • спиртних напоїв;
 • сигарет та тютюнової продукції;
 • наркотичних речовин та прекурсорів;
 • порнографічних матеріалів або предметів;
 • фармакологічних продуктів, медикаментів;
 • вкрадених, отриманих не законним способом товарів;
 • предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я;
 • неіснуючих товарів;
 • людських органів і органів тварин;
 • спеціальних технічних засобів для таємного отримання інформації;
 • державних нагород;
 • персональних документів та бланків цих документів;
 • баз даних;
 • вогнепальної, холодної, травматичної зброї, також боєприпасів і комплектуючих до них;
 • спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами;
 • іклів моржа, бивнів слона та мамонта поза виробом, а також дорогоцінних металів та каміння поза виробом;
 • рідкісних і заборонених до продажу тварин, в т.ч. тварин занесених до списку міжнародної конвенції СІТЕС (про торгівлю рідкісними та зникаючими видами флори і фауни);
 • будь-яких інших заборонених застосовним законодавством товарів і послуг.

2.16. Адміністрація та модератори Сайту (представники Адміністрації) мають право:

2.16.1. Вносити в текст оголошення Користувача виправлення, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст оголошення;

2.16.2. Переносити оголошення в інші рубрики Сайту у разі виявлення більш придатної рубрики для їх розміщення;

2.16.3. Відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують ці Правила, та обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин;

2.16.4. Не допускається використання некоректних характеристик предмета пропозиції в оголошенні. У тому числі використання цін, що не відповідають фактичній ціні реалізації товару або послуги. Ціна повинна бути вказана повністю за весь товар або послугу;

2.16.5. Заголовок оголошення повинен відповідати тексту самого оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронні адреси, адресу інтернет-ресурсу тощо);

2.16.6. Фото, яке демонструє товар/послугу, пропоновані Користувачем до продажу, мають відповідати заголовку та тексту оголошення. На фото має бути зображений лише пропонований об'єкт. Стокові фото та/або фото, завантажені з мережі Інтернет, забороненідо публікації в оголошеннях приватних Користувачів.

2.16.7. Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Адміністрація може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших Користувачів. Право використання відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цими Правилами.

2.16.8. Адміністрація не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень користувачів;

2.16.9. Предметом оголошень можуть бути товари або послуги, реалізація яких не заборонена та не обмежена відповідно до законодавства країни, в яких вони реалізуються, та не суперечить цим Правилам.

2.17. Для обліку кількості розміщених оголошень за одиницю приймається 1 (одне) Розміщення.

Умови обробки персональних даних користувачів та згода на обробку

3.1. У разі розміщенні оголошень користувачі Сайту надають Адміністрації право на обробку їх персональних даних на умовах, викладених в ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

Відомості, що надаються користувачем

4.1. Адміністрація зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адресу, вказану при реєстрації, та відправляти повідомлення на мобільний телефон Користувача.

4.2. Збір інформації здійснюється шляхом самостійного, з використанням програмних засобів Сайту, зазначення Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.

4.3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреса, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Адміністрацією з метою, пов'язаною з обслуговуванням мережевого обладнання, та для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання Користувачем).

4.4. Адміністрація зберігає дані останнього доступу Користувача до системи, з метою забезпечення високої якості сервісів, що пристосовуються до індивідуальних потреб та інтересів Користувача.

4.5. Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту протягом часових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, яка доступна виключно після введення їм логіну та пароля, хоч би один раз, протягом сесії.

4.6. Відключення збереження даних щодо останнього доступу в систему в налаштуваннях браузера не впливає на можливість використання сервісів Сайту в цілому, однак може обмежити їх функціонал для Користувача.

4.7. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збирання статистичної інформації про використання послуг Користувачами.

4.8. Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов цих Правилабо прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

 • вульгарних, образливих виразів;
 • пропаганду ненависті, насилля, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;
 • заклики до насильства і протиправних дій;
 • дані, що порушують особисті (немайнові) права, або права інтелектуальної власності третіх осіб;
 • інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;
 • інформацію, яка призводить до здійснення операцій з краденими чи підробленими предметами;
 • інформацію, яка порушує чи посягає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканість приватного життя;
 • особисту чи ідентифікуючу інформацію про інших осіб без їх ясно висловленої згоди;
 • інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;
 • інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу будь кого;
 • інформацію, що носить характер порнографії;
 • інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;
 • хибну і неправдиву інформацію, інформацію, яка вводить в оману;
 • віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди Сайту, Адміністрації, або іншим користувачам;
 • інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;
 • посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Адміністрації;
 • інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу;
 • інформацію, поширювану інформаційними агентствами;
 • інформацію з пропозицією заробітку в інтернеті, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;
 • інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування (залучення) інших членів, суб-агентів, суб-дистриб’юторів та інше;
 • відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги;
 • інформацію, що іншим чином порушує законодавство країни, для якої призначене оголошення.

4.9. У разі подачі оголошення з пропозиціями послуг, що підлягають ліцензуванню, в тексті оголошення потрібно вказувати номер ліцензії та найменування органу, який видав ліцензію.

Причини видалення оголошень

5.1. Оголошення Користувача може бути видалено Адміністрацією через порушення Користувачем цих Правил, та з таких причин:

 • У Користувача вже є на Сайті активне аналогічне оголошення з рекламою цього товару/послуги;
 • Інформація, що міститься в оголошенні, суперечить цим Правилам та/або законодавству;
 • Інформація, що міститься в оголошенні є неправдивою;
 • Заголовок оголошення не містить інформацію про запропонований/запитаний товар/послугу;
 • Заголовок оголошення містить повторювані знаки оклику та питання, крапки та інші знаки;
 • Тема або коментар до фотографії містять посилання на Інтернет-ресурси;
 • Фотографія не має очевидного смислового зв'язку з текстом оголошення або не має на меті адекватно проілюструвати текст оголошення;
 • Фотографія містить елементи призначеного для користувача інтерфейсу, абстрактні малюнки і т. п.;
 • Фотографія містить будь-яку рекламну інформацію (посилання на сайт, e-mail, номер телефону, Skype, IСQ, ID в соцмережах, ID інших месенджерів і подібне);
 • Фотографія поганої якості, зображуваний предмет невиразний;
 • Оголошення надано у рубрику, яка не відповідає змісту оголошення;
 • Адміністрації надано скаргу від власника майнових прав інтелектуальної власності, та/або запит уповноваженого органу державної влади;
 • Адміністрації надано обґрунтована скарга іншого Користувача про порушення його прав в оголошенні.

Права та обов'язки сторін

6.1. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Адміністрації, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, є об'єктами виключних прав Адміністрації, Користувачів та інших правовласників.

6.2. Використання контенту, та будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Сайту. Ніякі елементи змісту сервісів Сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням мається на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

6.3. Щоб надати Адміністрації право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач надає Адміністрації чинне повсюдно (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне, суб- ліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів авторських прав, публікацій та баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Адміністрації безоплатно (без виплати винагороди). При цьому Користувач зберігає всі майнові права на зміст інформації, що розміщується в оголошенні. Крім переліченого, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Сайту. Користувач погоджується з тим, що текст оголошень, фотографії, і інші матеріали, додані до оголошення, можуть бути використані Адміністрацією при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т.д., і використовуватися Адміністрацією на власний розсуд без додаткової згоди з боку Користувача, без виплати винагороди.

6.4. Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Сайтах, включаючи без обмежень всі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен, торгових марок, або зображень, якщо це необхідно відповідно до застосовного законодавства.

6.5. Користувач зобов'язується:

 • Не вчиняти дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;
 • Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу до Сайту без письмового дозволу Адміністрації;
 • Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Адміністрації;
 • Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Сайті; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайті;
 • Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, окрім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача. В цей пункт Правил не включені персональні дані Користувача, які останній надає Адміністрації при реєстрації.

6.6. Користувачу забороняється:

 • Обговорення дій модераторів і адміністрації Сайту іншим чином, окрім як за допомогою електронного листування з модераторами;
 • Використання імен Користувачів, схожих на імена інших Користувачів, з метою видати за них себе і писати повідомлення від їх імені;
 • Використовувати в тексті оголошення, в фотографіях статуси, які не надаються Адміністрацією (наприклад, «кращий продавець», «рекомендовано», «перевірено» і т.д.);

6.7. Доступ до персональних даних Користувача з боку інших Користувачів можливий тільки при наявності письмової згоди Користувача на подібний доступ або на виконання вимог відповідного законодавства.

6.8. Адміністрація зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цими Правилами, включаючи нормальну роботу сервісів Сайту і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.

6.9. Адміністрація може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту, зокрема, максимальна кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Адміністрація має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайту або їх частини з повідомленням Користувача, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

6.10. Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Адміністрація залишає за собою право обмежити кількість активних оголошень Користувача на Сайті, а також обмежити дії Користувача на Сайті.

6.11. Адміністрація може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цих Правил. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений адміністрацією Сайту про ведення діяльності, яка порушує правила Сайту, або прав третіх осіб. Адміністрація залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.

6.12. Адміністрація має право на власний розсуд не приймати, видаляти або переміщувати будь-яке розміщене на Сайті оголошення за порушення цих Правил.

6.13. Адміністрація має право передати Сайт зі всіма його сервісами та змістом, включаючи персональні дані Користувачів, своєму правонаступнику, за договорами або на інших підставах. Передача і повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.14. Користувач має право направляти свої запити, пропозиції, запитання чи скарги на рахуно питань роботи Сайту за допомогою каналів зв’язку, що вказані на сайті в розділі «Контакти».

6.15. Адміністрація залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, вказаних ним при реєстрації і запитати в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії/завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Адміністрація має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Сайту з попереднім повідомленням Користувача або без повідомлення.

6.16. SMS-верифікація. Адміністрація має право в будь-який момент верифікувати Користувача засобами SMS-верифікації. У разі якщо Користувач не пройшов верифікацію, Адміністрація має право обмежити можливості користування Сайтом, а саме розміщення, редагування, продовження, оновлення оголошень. Вибірка користувачів, які підлягають верифікації, здійснюється Адміністрацією на свій власний розсуд. Всі Користувачі, які були верифіковані за допомогою SMS-верифікації можуть використовувати номер мобільного телефону для входу до облікового запису/акаунта, використовуючи пароль, зазначений при реєстрації.

6.17. Адміністрація на підставі аналізу діяльності Користувача на Сайті має право відносити Користувача до категорії «Компанія», не залежно від того, чи Користувач відніс себе до даної категорії при публікації оголошення. Для віднесення Користувача до категорії «Компанія» достатньо наявності в діях Користувача однієї з таких ознак:

 • використання при розміщенні оголошення професійних фотографій (стокових фотографій);
 • наявність в тексті оголошення посилання на веб-сайт/сторінку веб-сайту;
 • наявність в тексті оголошення інформації про можливість вибору іншої моделі, наявності товару в асортименті, різних розмірів товару, можливості замовлення товару, надання Користувачем гарантії на товар;
 • придбання Користувачем будь-якого пакету розміщень.
 • Адміністрація відносить Користувача до категорії «Компанія» для тих рубрик / підрубрик, в яких Користувач здійснив дії, передбачені цим пунктом Правил, для всіх інших рубрик / підрубрик Користувач не набуває статусу «Компанія».

6.18. У разі віднесення Користувача до категорії «Компанія», Адміністрація обговорює подальший порядок співпраці з таким Користувачем додатково, а також має право припинити доступ Користувача до облікового засобу до встановлення таких правовідносин.

Оплата послуг

7.1. Замовлення платних послуг на Сайті здійснюється Користувачем на відповідній сторінці замовлення послуги в особистому обліковому записі, а також в будь-яких інших відповідних розділах Сайту.

7.2. Користувач зобов'язується ознайомитися з цінами на платні послуги Адміністрації. Вартість обраної послуги доступна на сторінці замовлення і залежить від параметрів замовлення.

7.3. Оплата платних послуг Адміністрації здійснюється в порядку, зазначеному за адресою
(сторінка оплати)

7.4. У разі систематичних (два і більше разів) порушень умов цих Правил повернення сплачених Користувачем грошових коштів відбувається на підставі рішення Адміністрації після відповідного звернення Користувача. Адміністрація має право відмовити в поверненні коштів Користувачу, який систематично порушує ці Правила.

7.5. Правовідносини, в т.ч. порядок оплати, Адміністрації та користувачів, віднесених до категорії «Компанія» встановлюються у відповідному договорі, який укладається в індивідуальному порядку.

Обмеження відповідальності

8.1. Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт і його функціонал на свій страх і ризик «як є», оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайті оголошень, а Адміністрація, в тому числі її керівництво , співробітники і агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання розміщених на Сайті оголошень -Користувача та інші дані.

8.2. Адміністрація не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами, або її стороною. Сайт є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати для реалізації, продавати і купувати дозволені законодавством товари і послуги в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.

8.3. Адміністрація не може контролювати достовірність інформації, яка розміщується користувачами в оголошеннях. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

8.4. Адміністрація не несе відповідальності за поведінку Користувачів, або за пропоновані ними товари/послуги, зазначені в оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Адміністрації.

8.5. Адміністрація не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Адміністрації та/або будь-якої інформації про користувачів, що на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т. д., які можуть бути передані на Сайт третіми особами.

8.6. У разі незапланованого тимчасової недоступності сайту чи часткового обмеження його функціональних можливостей, Адміністрація невідкладно повідомляє Користувачів про причини таких неполадок та про планові строки їх усунення.

8.7. Якість, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість Користувача продати або придбати товар/послугу знаходяться поза контролем Адміністрації.

8.8. Адміністрація закликає Користувачів бути обережними і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайту. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може не мати відповідної дієздатності, або видавати себе за іншу особу. Використання послуг Адміністрації має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Адміністрація не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача.

8.9. Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання будь-якого товару або послуги є дійсними та легальними виходячи з факту розміщення, продажу та придбання товару або послуги на Сайті. Адміністрація не несе відповідальності за завершення угоди Користувачем Сайту. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.

8.10. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання останнім послуг Сайту, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Адміністрації, а також звільняє Компанію (поряд з її дочірніми Адміністраціями, афільованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими і співробітниками) від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків, витрат (затрат), включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті, або у зв'язку з такими вимогами.

8.11. Бездіяльність з боку Адміністрації в разі порушення Користувачем, або іншими Користувачами положень Правила не позбавляє Компанію права здійснювати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмову Адміністрації від своїх прав, в разі здійснення подібних порушень в подальшому.

8.12. Користувач має право повідомити Адміністрації про факт порушення його прав іншим Користувачем, скориставшись формую зворотнього звязку. У разі обґрунтованості скарг Користувача, Адміністрація на свій розсуд видаляє оголошення, яке порушує права Користувача.

8.13. Адміністрація не несе відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні зобов'язань з надання доступу до Сайту через обставини непереборної сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, розриви в загальній системі комунікацій і т. д.).

8.14. Адміністрація не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

8.15. Ні за яких умов Адміністрація, її керівництво, співробітники та агенти, які не несуть відповідальності за прямі, непрямі збитки і виплачені штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Адміністрація була попереджена про можливість таких збитків) в результаті використання Сайту і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких збитки/шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайту і його сервісів.

8.16. Ніщо в не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрацією агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Правилами.

8.17. Адміністрація несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайту, в межах, встановлених застосовним законодавством.

8.18. Адміністрація не несе відповідальності за збереження інформації з акаунта, можливість використання сервісів Сайту, збереження та можливість використання коштів на особистому рахунку Користувача, у випадку блокування/заборони використання сторонніх сервісів, за допомогою яких Користувач здійснює реєстрацію, та/або вхід на Сайт, що знаходяться поза контролем Адміністрації.

Термін дії і припинення надання послуг сайту

9.1. Ці Правила є чинними з моменту початку використання Користувачем будь-якого функціоналу Сайту або з моменту реєстрації Користувача на Сайті, і діє безстроково.

9.2. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Адміністрації і пояснення причин.

9.3. У разі якщо Адміністрацією були внесені будь-які зміни до Правил в порядку, передбаченому пунктом 10.1. Правил, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайту. Факт продовження використання Сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Правил.

Внесення змін до правил користування сайтом

10.1. З метою покращення якості послуг, що надаються на Сайті, та з метою дотримання вимог законодавства та реагування на зміну ринкових умов, ці Правила можуть бути змінені Адміністрацією в односторонньому порядку.

Інші умови

11.1. Системні повідомлення Сайту, що відносяться до оголошень Користувача, буде надіслано на адресу електронної пошти, надану Користувачем при розміщенні оголошення на Сайті, та / або у формі SMS-повідомлень, Viber-повідомлень на номер телефону, вказаний Користувачем. У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення Користувач має право видалити відповідні оголошення з Сайту.

11.2. Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Користувачів, публікуються на Сайті і/або посилаються на електронні адреси Користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі публікації оголошень/реєстрації на Сайті.

11.3. Користувачі мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу, та / або SMS-повідомлень, Viber-повідомлень на номер телефону, вказаний Користувачем, в будь-який момент через функцію «Відмовитися від розсилки», що міститься в обліковому записі Користувача.

11.4. При виникненні між Сторонами суперечок та розбіжностей за цими Правилами або у зв'язку з нею, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цих Правил або в зв'язку з нею, у тому числі, що стосуються її виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством в судовому порядку.

11.5. Дані Правила регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цими Правилами, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цими Правилами, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України.

11.6. Скрізь по тексту цих Правил, якщо не зазначене інше, під термінами «чинне законодавство», «застосовне законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача/Користувачів.